sazak sa‧zak

[sa:zak]

Botanika Orta Aziýanyň gumluk ýerlerinde bitýän ýangyç hökmünde ulanylýan pür ýaprakly agaç, odun.

 • Gün guşluk galanda, sazak kölegelerinde süýnüp ýatan wekiller öz aralarynda bolsady ekdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Sazaklaryň ýaşyl pürleri daňyň alagaraňkysynda garalyp görünýärdiler. («Pioner» žurnaly)

 • Gumlaryň depelerini, ýapylaryny örtýän sazak, çaly, çerkez bardygyna ýalazyraýardy. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sazak - sazagy.


Duş gelýän formalary
 • sazaga
 • sazagam
 • sazagy
 • sazagyň
 • sazakda
 • sazakdan
 • sazakdyr
 • sazaklar
 • sazaklara
 • sazaklaram
 • sazaklardan
 • sazaklary
 • sazaklaryny
 • sazaklaryň
 • sazakly
 • sazaklyga
 • sazaklygyň
 • sazaklyk