satylmak sa‧tyl‧mak işlik

 1. Belli bir möçberdäki pula berilmek.

 2. Göçme manyda Dönüklik edip, başga biriniň tarapyna geçmek, haýynlyk etmek.


Duş gelýän formalary
 • satylan
 • satylana
 • satylanda
 • satylandan
 • satylandygy
 • satylandygyna
 • satylandygyny
 • satylanlar
 • satylanlara
 • satylanmy
 • satylanok
 • satylany
 • satylanyndan
 • satylanyny
 • satylar
 • satylardy
 • satyldy
 • satyljak
 • satyljakdygy
 • satyljakdygyny
 • satylma
 • satylmady
 • satylmadyk
 • satylmaga
 • satylmagy
 • satylmagyna
 • satylmagyndan
 • satylmagyny
 • satylmagynyň
 • satylmajagyny
 • satylmajakdygy
 • satylmak
 • satylmaklaryna
 • satylmaklyga
 • satylmaly
 • satylmalydy
 • satylmalydygy
 • satylman
 • satylmany
 • satylmanyň
 • satylmasa
 • satylmasy
 • satylmazlygyndan
 • satylmazyndan
 • satylmaýan
 • satylmaýandygy
 • satylmaýandygyny
 • satylmaýar
 • satylsa
 • satylyp
 • satylypdy
 • satylypdyr
 • satylypdyrlar
 • satylýan
 • satylýandygy
 • satylýandygyny
 • satylýany
 • satylýanyny
 • satylýar
 • satylýardy
 • satylýarmyka