satyjy sa‧ty‧jy

Magazinde ýa-da söwda edilýän ýerlerde alyjylara haryt satýan söwda işgäri.

 • Satyjylar alyjylara medeniýetli we çalt hyzmat edýärler. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • satyja
 • satyjam
 • satyjyda
 • satyjydan
 • satyjylar
 • satyjylara
 • satyjylarda
 • satyjylardan
 • satyjylardy
 • satyjylary
 • satyjylaryna
 • satyjylaryndan
 • satyjylaryny
 • satyjylarynyň
 • satyjylaryň
 • satyjylygyndan
 • satyjylyk
 • satyjyny
 • satyjynyň
 • satyjysy
 • satyjysydy
 • satyjysyna
 • satyjysynam
 • satyjysynyň
 • satyjyň