satygçy sa‧tyg‧çy

Könelişen söz Hususy haryt satýan, ownuk zatlar bilen söwda edýän adam, jerçi.

  • Ony şol sagadyň özünde satygçy arabasyna salyp, öýe bakan ugratdylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • satygçylar
  • satygçylaryň
  • satygçylyk
  • satygçynyň