satmak sat‧mak işlik

 1. Zady belli bir möçberdäki pula bermek.

  • Olary satmaga alyp barmaýanyny bilýärin. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 2. Göçme manyda Dönüklik, haýynlyk etmek, birini ikinji birine ýamanlamak, şugullamak.


Duş gelýän formalary
 • sataly
 • satalyň
 • satan
 • satana
 • satanam
 • satanda
 • satandan
 • satandygy
 • satandygyny
 • satandygynyň
 • satandyklaryny
 • satandyr
 • satanlar
 • satanlara
 • satanlardyr
 • satanlary
 • satanlaryna
 • satanlarynda
 • satanlaryny
 • satanlarynyň
 • satanlaryň
 • satanlygy
 • satanmyş
 • satanokdy
 • satansoň
 • satany
 • satanymy
 • satanyna
 • satanyndan
 • satanyny
 • satanynyň
 • satanyň
 • satanyňda
 • satanyňy
 • satar
 • satar-da
 • satara
 • satardan
 • satardy
 • satardylar
 • satarlar
 • satarlyk
 • satarmy
 • satarsyň
 • satarsyňyz
 • sataryn
 • satarys
 • satasyň
 • sataý
 • sataýjak
 • sataýsyn
 • sataýyn
 • sataýyň
 • satdy
 • satdy-da
 • satdyk
 • satdylar
 • satdym
 • satdyr
 • satdyň
 • satdyňmy
 • satjagam
 • satjagy
 • satjagyny
 • satjak
 • satjakdy
 • satjakdygy
 • satjakdyr
 • satjaklar
 • satjakmy
 • satma
 • satmadykmy
 • satmadylar
 • satmadym
 • satmaga
 • satmaga-da
 • satmagam
 • satmagy
 • satmagyn
 • satmagyny
 • satmagynyň
 • satmagyň
 • satmak
 • satmakda
 • satmakdan
 • satmakdy
 • satmaklary
 • satmaklyga
 • satmaklygy
 • satmaklygyň
 • satmaklyk
 • satmaklykdan
 • satmakçy
 • satmaly
 • satmalydygy
 • satmalymy
 • satman
 • satmana
 • satmanam
 • satmany
 • satmanyň
 • satmasa
 • satmasaň
 • satmaz
 • satmazlar
 • satmazlygy
 • satmazlygyna
 • satmazlyk
 • satmaýan
 • satmaýandygyny
 • satmaýar
 • satmaýardylar
 • satmaýarlar
 • satmaň
 • satsa
 • satsa-da
 • satsak
 • satsam
 • satsaň
 • satsyn
 • satsynlar
 • satybam
 • satyp
 • satypdy
 • satypdym
 • satypdyr
 • satypdyrlar
 • satypjyk
 • satyň
 • satýan
 • satýana
 • satýandan
 • satýandygyna
 • satýandygyny
 • satýandyklaryny
 • satýandyr
 • satýanlar
 • satýanlara
 • satýanlaram
 • satýanlardan
 • satýanlary
 • satýanlaryň
 • satýanlygy
 • satýanmy
 • satýanyna
 • satýanyny
 • satýanyň
 • satýanyňy
 • satýança
 • satýar
 • satýardy
 • satýardylar
 • satýarlar
 • satýarsyňyz
 • satýaryn
 • satýarys