satanlak sa‧tan‧lak

Uzyn satanly satanlarynyň arasy giň bolan.

  • Ol satanlak aýaklaryny çalşyryp, aýbogdaşyny gurup oturdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Gylyç aga özüniň satanlak dor alaşasyny idip gelýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem satanlak - satanlagy.


Duş gelýän formalary
  • satanlakdygyny