sataşmak sa‧taş‧mak işlik

 1. Sezewar bolmak, duçar bolmak, uçramak.

 2. Biri bilen duşmak, tapyşmak.

 3. Göçme manyda Biri bilen maşgala bolup ýaşamak.

  • Ynha, meni görýärmiň, saňa sataşalym bäri kemally köýnek geýemok! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 4. Göçme manyda Biri-biriňi görmek.

  • Birden Maral bilen Şadynyň gözleri sataşýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • sataşan
 • sataşanda
 • sataşandan
 • sataşandygyna
 • sataşandygyny
 • sataşandyklary
 • sataşanlary
 • sataşanlarymyň
 • sataşanlaryna
 • sataşanok
 • sataşansoň
 • sataşanym
 • sataşanyma
 • sataşanymy
 • sataşanyna
 • sataşanyndan
 • sataşanyň
 • sataşanyňdan
 • sataşar
 • sataşardyň
 • sataşarsyň
 • sataşaryn
 • sataşaýan
 • sataşaýdy
 • sataşaýsa
 • sataşaýsalar
 • sataşdy
 • sataşdyk
 • sataşdylar
 • sataşdym
 • sataşdyň
 • sataşjagyny
 • sataşjak
 • sataşjakdygy
 • sataşjaklaryny
 • sataşma
 • sataşmady
 • sataşmadyk
 • sataşmagy
 • sataşmagynyň
 • sataşmajakdygyny
 • sataşmak
 • sataşmaklyk
 • sataşmaly
 • sataşman
 • sataşmandy
 • sataşmandym
 • sataşsa
 • sataşsa-da
 • sataşsalar
 • sataşsaň
 • sataşsyn
 • sataşyp
 • sataşypdym
 • sataşypdyr
 • sataşýan
 • sataşýanym
 • sataşýança
 • sataşýar
 • sataşýardy
 • sataşýarlar