sarykmak sa‧ryk‧mak işlik

 1. Suwy çekilmek, birneme guramak çala guramak.

  • Ýer sarygan badyna, içini depmek işine girişmeli. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Akmak, dökülmek, dammak.

  • Gurdy öýüne eltdi we ýüzüne sarygyp duran ganlaryny ýuwup ugratdy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sarykmak - sarygýar, sarygar, sarygypdyr.


Duş gelýän formalary
 • sarygan
 • saryganlaryny
 • sarygaýmak
 • sarygyp
 • sarygyň
 • sarykdy
 • sarykdyr
 • saryklarynda
 • saryklaryň
 • sarykmak