sarsmak sars‧mak işlik

Sarsgyn emele gelmek, yranmak, titremek.

 • Dürli jisimleriň sarsmagyndaky döreýän sesleri biz eşidiş organymyz arkaly duýýarys. (A. N. Kabanow, Adamyň anatomiýasy we fiziologiýasy)


Duş gelýän formalary
 • sarsan
 • sarsanok
 • sarsdy
 • sarsdy-da
 • sarsgyn
 • sarsma
 • sarsmady
 • sarsmagy
 • sarsmagyndaky
 • sarsmak
 • sarsman
 • sarsmasyn
 • sarsmasyndan
 • sarsmaz
 • sarsmazlyk
 • sarsmazym
 • sarsyp
 • sarsypdyr
 • sarsýar
 • sarsýardy