sarp sarp

sarp bolmak

Harç edilmek, harçlanmak, ýoklanmak.

sarp etmek

Harçlamak, ýoklamak.