sarnabermek sar‧na‧ber‧mek işlik

[sarna:bermek]

Yzly-yzyna sugşurybermek, gepläbermek, aýdybermek.

  • Genjim ýerinden turup sarnaberdi. («Görogly» eposy)


Duş gelýän formalary
  • sarnaberdi