sarkyt sar‧kyt

seret sarkyndy

  • Tilki sarkydyndan şir datmaz. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sarkyt - sarkydy.


Duş gelýän formalary
  • sarkydyndan
  • sarkydyny