sarkynmak sar‧kyn‧mak işlik

Iň soňky damjasyna çenli guýmak, zat goýman guýmak (suwuklyk hakda).

  • Aýsoltan içip boşadan çäýneginiň soňky damjalaryny käsesine sarkyryp başlady. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Meşikleri sarkyryp bir tüňçe suw ýygnadylar. (N. Jumaýew, Ak maýanyň ýoly)


Duş gelýän formalary
  • sarkyndy