sarkdyrmak sark‧dyr‧mak işlik

  1. Syrykdyryp akdyrmak, syrykdyrmak.

    • Gaýnadylan burçlary elege çykaryp, suwuny sarkdyrmaly. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

  2. Baryny guýup gutarmak, düýbünde galanyny guýmak (çaý we ş. m. hakda).


Duş gelýän formalary
  • sarkdyrdy
  • sarkdyrdy-da
  • sarkdyrmaly
  • sarkdyryp
  • sarkdyrýardy