sargyt sar‧gyt

 1. Birine bir ýerden bir zat getirip bermegi ýa-da birine bir zat aýtmagy diýlip, soralyp edilýän tabşyryk, haýyş.

  • Soltansöýün oňa sargyt üstüne sargyt beripdir. (Myraly)

 2. Bir zady ýerine ýetirmek üçin tabşyrylýan tabşyryk.

  • Pökgeniň aýaly doktoryň sargydyny berk tutup, hatda baharyň nikasy hakynda hem gep gozgamaýardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sargyt - sargydy.

öliň sargydyny sargamak

Bir zady gaýtalap-gaýtalap tabşyrmak, sargamak, aýtmak.


Duş gelýän formalary
 • sargyda
 • sargydy
 • sargydym
 • sargydyna
 • sargydynda
 • sargydyny
 • sargydyň
 • sargydyňyzy
 • sargytdaky
 • sargytlar
 • sargytlardan
 • sargytlary
 • sargytlarydyr
 • sargytlarymy
 • sargytlaryna
 • sargytlaryndan
 • sargytlaryny
 • sargytlarynyň
 • sargytlaryň
 • sargytmy