sargamak sar‧ga‧mak işlik

 1. Bir ýumşy bitirmegini tabşyrmak, sargyt etmek.

  • Zat sargamakda Gülsün eje hem kem galmady. (J. Akyýew, Mergeniň ogly)

 2. Bir zady ýerine ýetirmegi tabşyrmak.

  • Pökgen bagyň gijeki sakçylaryny ýanyna çagyryp: -- Siz gaty sak boluň! -- diýip sargapdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Çyk içerden gelneje, Doganma ýaglyk sarga. («Türkmen halk şahyrana döredijiligi»)


Duş gelýän formalary
 • sargady
 • sargadylar
 • sargadym
 • sargajak
 • sargamagam
 • sargamagy
 • sargamagyň
 • sargamak
 • sargamakda
 • sargamaly
 • sargamasaňam
 • sargamyş
 • sargan
 • sargana
 • sarganmyş
 • sarganok
 • sargansoň
 • sargany
 • sarganyň
 • sargap
 • sargapdy
 • sargapdylar
 • sargapdyr
 • sargapdyr-da
 • sargapdyrlar
 • sargar
 • sargardy
 • sargardylar
 • sargardym
 • sargasa
 • sargasaň
 • sargaý
 • sargaýandygyny
 • sargaýar
 • sargaýardy
 • sargaýardylar
 • sargaýarlar
 • sargaýaryn
 • sargaýarys