saratmak sa‧rat‧mak işlik

  1. Bir zadyň daşyna sargy oratmak, sargy bilen daňdyrmak.

  2. Ýüplük, eriş, sapak oratmak, ýumak etdirmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem saratmak - saradýar, saradar, saradypdyr.


Duş gelýän formalary
  • saradan
  • saradyp
  • saratmak