saramak sa‧ra‧mak işlik

 1. Bir zadyň daşyna sargy oramak, sargy bilen daňmak.

  • Kakasynyň uly dogany Gurdy bir dikilgi pürse sarap ýençdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Bir zadyň daşyna ýüplük oramak.

  • Çyrmaşan ýumagyn sarady çarha. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

pile saramak

seret pile


Duş gelýän formalary
 • sarady
 • sarady-da
 • saradyk
 • saradylar
 • saradym
 • saraly
 • saralygynda
 • saram
 • sarama
 • saramady
 • saramaga
 • saramak
 • saramakdan
 • saramaklygynyň
 • saramaklyk
 • saramaly
 • saraman
 • saramazdan
 • saran
 • sarandan
 • saransoň
 • sarap
 • sarapdylar
 • sarapdyr
 • sarapdyr-da
 • sarapdyrlar
 • sarar
 • sarasy
 • saraý
 • saraýan
 • saraýanam
 • saraýarlar
 • saraýmaly
 • saraýyn
 • saraýyň