saraý sa‧raý

 1. Könelişen söz Şalaryň ýaşan bezegli jaýlary, köşk.

 2. Şähere gelýänler üçin düşelge jaý we mal-gara daňylýan uly howly.

  • Kolhozçylar kolhoz saraýynyň agzyna üýşüp, gürrüň edişip durdular. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • saraýa
 • saraýam
 • saraýda
 • saraýdaky
 • saraýdan
 • saraýdyr
 • saraýlar
 • saraýlara
 • saraýlarda
 • saraýlardaky
 • saraýlary
 • saraýly
 • saraýlygyň
 • saraýy
 • saraýymyzda
 • saraýyn
 • saraýyna
 • saraýynda
 • saraýyndan
 • saraýynyň
 • saraýyň
 • saraýyňyzda