sarç sarç

Her bir zada tezip durýan baş öwrenmedik, ele öwrenmedik, tez, ürkek.

  • Dag keýikleri gaty sarç we ys algyç bolýarlar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Goýunlaryň arasyndaky iň sarçlarynyň sarjy hem ýerinden gozganmady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • sarçlarynyň