sar sar 1

Zoologiýa Serçeler otrýadyndan bolan, gara-ala ýelekli uçup geçýän saýrak guş.

 • Sakçylar sarlary sapanlaýardylar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

sar sar 2

Berklik, durk, gaýymlyk.

 • Ýüregimizde sar hem galmandyr -- diýip, çalaja gepledi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

sary gaçmak (gitmek)

Ýyrtylyp başlamak, könelmek.

 • Egni sary gaçan possunly we kellesi tüýlek ak telpekli bir kiçiräk adamjyk durdy. (L. N. Tolstoý, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • sara
 • sarady
 • saradyk
 • saram
 • sarda
 • sardan
 • sardy
 • sarja
 • sarlar
 • sarlary
 • sarlaryň
 • sarlaryňam
 • sarly
 • sarmy
 • sarsyz
 • sary
 • sarydy
 • sarydyr
 • sarym
 • saryma
 • sarymda
 • sarymdaky
 • sarymdan
 • sarymy
 • sarymyň
 • saryn
 • saryna
 • saryny
 • sarynyň
 • saryň