sapylmak sa‧pyl‧mak işlik

  1. Iňňä sapak ötürilmek.

  2. Ösümligiň hilini gowulandyrmak maksady bilen bir ösümligi baldagynyň gabygyny ýaryp, ilkinji bir ösümligiň gözi berkidilip, täze ösüntgi alynmak.

  3. Biri-biriňe birikdirilip uzaldylmak, utgaşdyrylmak.

    • Porşen bilen tigre sapylan demir çybyk hem ýörär. (M. N. Skatkin, Jansyz tebigat)


Duş gelýän formalary
  • sapylan
  • sapylanda
  • sapylmagy
  • sapylypdyr
  • sapylýan