sapyşmak sa‧pyş‧mak işlik

  1. Iňňä sapak sapmaga kömekleşmek.

  2. Bir ösümligiň baldagynyň gabygyny ýaryp, ikinji bir ösümligiň gözüni berkidişip täze ösüntgi alyşmak.

  3. Biri-biriňe seplemäge, birikdirmäge kömekleşmek.