saplyk-süplük sap‧lyk-süp‧lük

Süpürilip, çöplenip ýygnalan çöp-çalam, ownuk ýalaňy odun, süplük.

  • Gapyny açanymdan, kerpiç peçdäki ýanman burugsap duran saplyk-süplügiň ajy tüssesi gözümi ýaşardyp, bokurdagyma doldy. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem saplyk-süplük - saplyk-süplügi.