saparkeşlik sa‧par‧keş‧lik

Syýahata ýygy-ýygydan çykmaklyk, gezelençde bolmaklyk.

  • Hatda Grişa galandaryň özi hem özüniň ahyrky saparkeşligini bir eýýäm gutardy. (L. N. Tolstoý, Eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem saparkeşlik - saparkeşligi.


Duş gelýän formalary
  • saparkeşligini