sapanlatmak sa‧pan‧lat‧mak işlik

Sapan bilen kesek atdyryp kowdurmak, sapan atdyrmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sapanlatmak - sapanladýar, sapanladar, sapanladypdyr.