sapaly sa‧pa‧ly sypat

[sapa:ly]

Göwün göterýän, eşretli, keýpli, lezzetli.

  • Ajap hoş sapaly hezil çagymyz, güller ysyn seçsin diýip ýaz geldi. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

  • Öňe tarap barýa-ýolumyz ýagty, sapaly, eşretli, şatlykly wagty. («Mydam taýýar» gazeti)