sapalak sa‧pa‧lak at

Bir zatdan sypmak we ş. m. maksatlar bilen edilýän hileli hereket, hile pirim, sapajak, sypjyklyk, gaçyrym.

 • Myraly näçe sapalak atsa-da, Soltansöýün ony öz erkine goýman, köşge bakan alyp gidipdir. (Myraly)

 • Tilkiniň müňde bir sapalygy bar, iň gowusy görünmezlik. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sapalak - sapalagy.


Duş gelýän formalary
 • sapalagy
 • sapalagydyr
 • sapalagym
 • sapalagyna
 • sapalagyny
 • sapalagynyň
 • sapalagyň
 • sapalagyňa
 • sapalaklar
 • sapalakly
 • sapalaksyz