sapajaklatmak sa‧pa‧jak‧lat‧mak işlik

seret sapalaklatmak

  • Hanguly ýüzüni sapajakladyp, biziň ýanymyza geldi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sapajaklatmak - sapajakladýar, sapajakladar, sapajakladypdyr.


Duş gelýän formalary
  • sapajakladyp
  • sapajaklatmak