sanjylmak san‧jyl‧mak işlik

 1. Dürtülmek, çümmek, sünjülmek.

  • Aýagyma tiken sanjyldy.

 2. Bedene iňňe bilen derman goýberilmek, sünjülmek.

  • Okuwçylar mama keseline garşy sanjyldy.

 3. Göçme manyda Ýiti täsir etmek, uly täsir galdyrmak.

  • Şol gülki artygyň ýüregine pyçak bolup sançyldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • sanjylan
 • sanjylana
 • sanjylanda
 • sanjylar
 • sanjylary
 • sanjyldy
 • sanjyljak
 • sanjylmadyk
 • sanjylmagy
 • sanjylmak
 • sanjylmaly
 • sanjylmalydyr
 • sanjylsa
 • sanjylyp
 • sanjylypdyr
 • sanjylýan
 • sanjylýanda
 • sanjylýar
 • sanjylýardy