sanjy san‧jy

 1. Köplenç bedeniň iç tarapynda bir zat dürtülýän ýaly bolup duýulýan ýiti agyry.

 2. Göçme manyda Alada, ünji, gam.

  • Meniň ýaşlyk döwrümde, sanjy köpdi böwrümde. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

böwründe sanjy bolup döremek

Birini uly alada goýmak, pikir etdirmek, azar bolmak.

 • Pökgeniň özüni gözläp gelmegi, ýelliniň böwründe sanjy bolup döredi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • sanja
 • sanjydy
 • sanjylar
 • sanjylary
 • sanjyly
 • sanjym
 • sanjyma
 • sanjymda
 • sanjymdan
 • sanjymy
 • sanjymyň
 • sanjynyň
 • sanjysy
 • sanjysynda
 • sanjysyndan
 • sanjysyny