sandyramak san‧dy‧ra‧mak işlik

Gahardan, keselden, ysgynsyzlykdan we ş. m. süňňüňe galpyldyaralaşmak, titremek, endiremek.

 • Halnazar öz gazabyna çydap bilmän sandyrady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Gözüni tegeläp, ysytma tutýan ýaly sandyramaga başlady. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • sandyrady
 • sandyrady-da
 • sandyrajak
 • sandyrama
 • sandyramaga
 • sandyramagy
 • sandyramak
 • sandyramalaryň
 • sandyramalydy
 • sandyraman
 • sandyramasa
 • sandyramasy
 • sandyramasyna
 • sandyramasyny
 • sandyran
 • sandyrap
 • sandyrapdyr
 • sandyrardy
 • sandyrasa
 • sandyraý
 • sandyraýan
 • sandyraýandygyny
 • sandyraýar
 • sandyraýardy