sandyk san‧dyk

Zat saklamak üçin, köplenç agaçdan ýasalyp daşyna demir çekilýän gapakly gapyrjak.

 • Hasyly ýygnap, girdeýjini sandyga salanymyzdan soň ullakan toý ederis. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Şu inedördül tamyň bir dulundaky Mary sandygynyň üstüne ýorganlar, per ýassyklar galdyrylypdyr. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sandyk - sandygy.


Duş gelýän formalary
 • sandyga
 • sandygam
 • sandygy
 • sandygym
 • sandygyma
 • sandygymy
 • sandygymyza
 • sandygymyň
 • sandygyn
 • sandygyna
 • sandygynda
 • sandygyndan
 • sandygyny
 • sandygynyň
 • sandygynyňam
 • sandygyň
 • sandygyňa
 • sandygyňda
 • sandygyňy
 • sandykda
 • sandykdadyr
 • sandykdaky
 • sandykdan
 • sandykdy
 • sandyklar
 • sandyklara
 • sandyklarda
 • sandyklary
 • sandyklary-da
 • sandyklaryndan
 • sandyklaryny
 • sandyklarynyň
 • sandyklaryň
 • sandyklaryňy
 • sandykly
 • sandyklyny
 • sandyklynyň
 • sandyksyzy