sandal san‧dal 1

Ussalaryň üstünde demir ýenjýän guraly.

 • Onuň bir böwründe burny döwük köne sandal ýatyrdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Ol kömrüni tutaşdyrdy-da sandalyna tarap ýöredi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

sandal san‧dal 2

Botanika Günorta ýurtlarda bitýän ýakymly agaç.

 • Jawaharlal Neru sandal agajyndan ýasalan taýajygyny mekdep okuwçylaryna sowgat berdi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

sandal san‧dal 3

Gaýyşdan tikilýän, ökjesiz ýeňil aýakgap.


Duş gelýän formalary
 • sandala
 • sandaldyr
 • sandallardyr
 • sandallary
 • sandaly
 • sandalyna
 • sandalynyň
 • sandalyň