sanawaç sa‧na‧waç

[sa:nawa:ç]

Folkloristika Käbir toý-tomaşada oýunda oýnalmazdan öň döwçini, emekçini (kimiň çykyp kimiň galanyny) belli etmek üçin sazlaşykly aýdylýan sözler.

 • Azançy ýürek gysdyryjy, bizar ediji bir sanawaç gaýtalaýan ýaly, irginsiz sokduryp gygyrýardy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sanawaç - sanawajy.


Duş gelýän formalary
 • sanawaja
 • sanawajy
 • sanawajymyzyň
 • sanawajynda
 • sanawajyny
 • sanawajyň
 • sanawajyňy
 • sanawaçda
 • sanawaçlar
 • sanawaçlara
 • sanawaçlaram
 • sanawaçlarda
 • sanawaçlardaky
 • sanawaçlardan
 • sanawaçlardyr
 • sanawaçlary
 • sanawaçlaryna
 • sanawaçlarynda
 • sanawaçlaryny
 • sanawaçlarynyň
 • sanawaçlaryň
 • sanawaçly