sanalmak sa‧nal‧mak işlik

[sa:nalmak]

Sany, mukdary jemi kesgitlenmek, hasaplanmak.

 • Sürüdäki goýunlar sanaldy.


Duş gelýän formalary
 • sanalan
 • sanalana
 • sanalanda
 • sanalandan
 • sanalandygyny
 • sanalanlar
 • sanalanlardan
 • sanalansoň
 • sanalar
 • sanaldy
 • sanaljak
 • sanalmadyk
 • sanalmagy
 • sanalmagyna
 • sanalmagynyň
 • sanalmak
 • sanalmakda
 • sanalmaýan
 • sanalmaýar
 • sanalsyn
 • sanalyp
 • sanalypdyr
 • sanalýan
 • sanalýança
 • sanalýar