sanagatlaşdyrmak sa‧na‧gat‧laş‧dyr‧mak işlik

[sena:gatlaşdyrmak]

Senagaty giňden ýaýbaňlandyrmak, senagaty ösdürmek, kärhanalary artdyrmak.