sançmak sanç‧mak işlik

 1. Ujy biz ýaly ýa-da ýiti zady sokmak, dürtmek, çümdürmek.

  • Sanjan iňňesini elinden aýyrman haýran galyjylyk bilen üşerildi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Begenç elindäki pilini ýabyň boýuna nähili sanjanyny hem duýman galdy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 2. Medisina Tene dermanly iňňe urmak, ukol etmek.

  • Sançmak usullaryndan peýdalanylýar. (S. K. Karanow, Trahoma we oňa garşy göreş)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sançmak - sanjýar, sanjar, sanjypdyr.


Duş gelýän formalary
 • sanjan
 • sanjanda
 • sanjanyny
 • sanjar
 • sanjara
 • sanjarda
 • sanjardan
 • sanjary
 • sanjaryn
 • sanjyp
 • sanjýar
 • sançdy
 • sançjak
 • sançma
 • sançmaga
 • sançmak
 • sançmaklyga
 • sançmaklygyň
 • sançmaklyk
 • sançmaly
 • sançmasy
 • sançsa
 • sançsaň