sançgy sanç‧gy

Medisina Keseli bejermek ýa-da onuň öňüni almak maksady bilen sanjylýan preparat, waksina.

  • Inçekesele garşy immunitetiň emele gelmegine kömek edýän gorag sançgylary bizin ýurdumyzda giň ýaýrandyr. (A. N. Kabanow, Adamyň anatomiýasy we fiziologiýasy)


Duş gelýän formalary
  • sançgylary