samyr sa‧myr

Zoologiýa Goňur sütükli we gymmat derili, kiçiräk ýyrtyjy haýwan.

 • Bu ýerde aýylar, samyrlar, belkalar, tilkiler, sugunlar mekan tutýarlar. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 • Samryň derisi gymmat baha derilerden biridir.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem samyr - samry.


Duş gelýän formalary
 • samra
 • samrady
 • samry
 • samryň
 • samyrda
 • samyrdady
 • samyrdan
 • samyrdy
 • samyrlar
 • samyrlaryň
 • samyrly