samsyklamak sam‧syk‧la‧mak işlik

  1. Samsyklyk etmek, kelesaňlyk etmek, akylyňy gidermek.

  2. Bolgusyz sözler aýtmak.

    • Agzyňy onda-munda urup, samsyklap oturma!


Duş gelýän formalary
  • samsyklamasana
  • samsyklap