samsyk sam‧syk sypat

Akyly kem, akyly gelip-gitmeli, akylsyz kelesaň.

 • Selbi sapany gazete öwüp ýazyşyň bilen baryp ýatan samsyk diýsene! (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem samsyk - samsygy.

diri samsyk

Bütinleý akmak, baryp ýatan akmak.

 • Aý, bu bir oýnatgy, diri samsyk-la! -- diýdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
 • samsygam
 • samsygrak
 • samsygy
 • samsygyň
 • samsykdan
 • samsykdyr
 • samsyklaram
 • samsyklaryň
 • samsyklyga
 • samsyklygy
 • samsyklygyna
 • samsyklygyňy
 • samsyklygyňyzy
 • samsyklyk
 • samsyklykdan
 • samsykmy