samaçaw sa‧ma‧çaw

Könelişen söz Boýuntyrak agajynyň iki gapdalyna hamyt hökmünde sokulýan kelte agaç.

  • Boýuntyrygyň samaçawlaryndan hiç biri galman, käbir ýerini sary garynja ýalapdyr. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • samaçawlaryndan