salynmak sa‧lyn‧mak işlik

 1. Bina edilmek, gurulmak.

  • Ol dagda bir mäkäm gala salyndy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Oň üstünde salnypdyr täsin jaýy onuň her çyrasy göýä aýa taý. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 2. Özüň üçin gurmak, bina etmek.

  • Bular iki otagdan ybarat bolan jaý salyndylar. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 3. Içine ýa-da aşagyna goýulmak, içine ýerleşdirilmek, jaýlaşdyrylmak.

  • Goşlaryň hemmesi halta salyndy.

 4. Işe, okuwa we ş. m. ýerleşdirilmek, girizilmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem salynmak - salnar, salnypdyr.


Duş gelýän formalary
 • salnan
 • salnana
 • salnanda
 • salnandan
 • salnandy
 • salnandygy
 • salnandygyna
 • salnandygyny
 • salnandygynyň
 • salnandyklaryny
 • salnandyr
 • salnanlarynyň
 • salnanlaryň
 • salnanlygy
 • salnanlyk
 • salnanok
 • salnansoň
 • salnany
 • salnanyna
 • salnar
 • salnardy
 • salnaryna
 • salnyp
 • salnypdy
 • salnypdyr
 • salyndy
 • salyndylar
 • salyndyň
 • salynjagymy
 • salynjagyny
 • salynjak
 • salynjakdygy
 • salynjakdygyny
 • salynma
 • salynmady
 • salynmadyk
 • salynmadykdyr
 • salynmaga
 • salynmaga-da
 • salynmagy
 • salynmagydyr
 • salynmagyna
 • salynmagynda
 • salynmagyndan
 • salynmagyny
 • salynmagynyň
 • salynmagyň
 • salynmajak
 • salynmak
 • salynmakda
 • salynmakdan
 • salynmaklyga
 • salynmaklyk
 • salynmalaryň
 • salynmaly
 • salynmalydy
 • salynmalydygyny
 • salynmalydyr
 • salynman
 • salynmandyr
 • salynmandyrmy
 • salynmanyň
 • salynmasa
 • salynmasa-da
 • salynmaz
 • salynmazda
 • salynmazdan
 • salynmazdy
 • salynmazlyk
 • salynmazyndan
 • salynmaýan
 • salynmaýar
 • salynmaýardy
 • salynsa
 • salynýan
 • salynýandygy
 • salynýandygyna
 • salynýandygyny
 • salynýandyr
 • salynýanlygydy
 • salynýany
 • salynýanyny
 • salynýanynyň
 • salynýança
 • salynýar
 • salynýardy
 • salynýarlar
 • salynýarmy