salykatlylyk sa‧ly‧kat‧ly‧lyk at

[saly:katlylyk]

Edeplilik, ýerliklilik, sypaýyçylyklylyk.

  • Salykatlylyk bilen baş egip goltugym suratly kümä çykdym. (L. N. Tolstoý, Eserler)

  • Orta ýaşan, garaýagyz adam salykatlylyk bilen salam berip içerik girdi. («Mydam taýýar» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem salykatlylyk - salykatlylygy.


Duş gelýän formalary
  • salykatlylygyňy
  • salykatlylyklary