salyşmak sa‧lyş‧mak işlik

 1. Bina etmäge, gurmaga kömekleşmek.

  • Jaý salyşmak.

 2. Ýerleşdirmäge, salmaga, girizmäge kömek etmek.

  • Agaçlary jaýa salyşmak.

 3. Gepleşik dili Urşup-sögüşmek, dawalaşmak.

  • Gelen badyna sen-de ýok, men-de ýok, Meret bilen salşyp aldy.

 4. Işe, okuwa we ş. m. girmegine kömekleşmek, ýerleşdirişmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem salyşmak - salşar, salşypdyr.

iş salyşmak

seret


Duş gelýän formalary
 • salyşdy
 • salyşdyk
 • salyşdylar
 • salyşjak
 • salyşma
 • salyşmady
 • salyşmaga
 • salyşmagy
 • salyşmagyn
 • salyşmagyň
 • salyşmak
 • salyşmakdan
 • salyşmakdyr
 • salyşmaklyga
 • salyşmaklygy
 • salyşmaklygyň
 • salyşmaklyk
 • salyşmaklykdan
 • salyşmaly
 • salyşmalydygyny
 • salyşman
 • salyşmaz
 • salyşmazdan
 • salyşmazlykdyr
 • salyşmaýan
 • salyşmaýar
 • salyşsak
 • salyşsalar
 • salyşýan
 • salyşýan-da
 • salyşýandygyna
 • salyşýandygyny
 • salyşýandyklaryny
 • salyşýandyr
 • salyşýandyryn
 • salyşýandyrys
 • salyşýanlar
 • salyşýanlaram
 • salyşýanlarda
 • salyşýanlygym
 • salyşýany
 • salyşýanyňdan
 • salyşýanyňy
 • salyşýanyňyzy
 • salyşýar
 • salyşýardy
 • salyşýardylar
 • salyşýarlar
 • salyşýarsyňyz
 • salyşýarys
 • salşan
 • salşanda
 • salşandygy
 • salşany
 • salşanyňda
 • salşaý
 • salşyp
 • salşypdyr
 • salşypdyrlar