salpartmak sal‧part‧mak işlik

Salpy etmek, gowşadyp salpy görnüşine getirmek.

  • Ýabysy näçe gulagyny saldardyp barsa, onuň şonça hem keýpi kökdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem salpartmak - salpardýar, salpardar, salpardypdyr.


Duş gelýän formalary
  • salpardyp