sallanmak sal‧lan‧mak işlik

 1. Ýokardan aşaklygyna ýüp bilen düşmek, inmek, egilmek.

  • Erik miweleriniň agramyna şahalary aşak sallanypdyr. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Çogly gün aşak sallanypdy. («Tokmak» žurnaly)

 2. Asylyp durmak, asylmak.

  • Onuň bilinden sallanýan gapda alty okly nagan bardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Şemal penjireleriň iki ýanyndan sallanýan ýukajyk tutularyny biraz galgadýardy. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)

 3. Ýüzüňi aşak salyp, spesifik ritmli aýak basmak ýöremek.

  • Gaz ýörişli sallanyp barýan Aýsoltan ol aýdymy duýmaýardy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Ol birden öpişgeden Nabat gyzyň eli bedreli suwa sallanyp barýanyny gördi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • sallanan
 • sallananda
 • sallananyny
 • sallananyň
 • sallanar
 • sallanaýdy
 • sallandy
 • sallandygyça
 • sallangyn
 • sallanma
 • sallanmagy
 • sallanmak
 • sallanmandyr
 • sallanmarsyň
 • sallanmasyny
 • sallansa
 • sallanyp
 • sallanypdy
 • sallanypdyr
 • sallanyň
 • sallanýan
 • sallanýandygy
 • sallanýar
 • sallanýardy
 • sallanýarlar