sallanjyramak sal‧lan‧jy‧ra‧mak işlik

Ýüzüňi aşak salyp seýkiň basyp ýöremek, sallanybrak ýuwaş ýöremek.

  • Onuň sallanjyrap ýörişi Soltansöýnüň bütin durmuşyny özüne çekipdir. (Myraly)

  • Sallanjyrap, emaý bilen ätleýär, garanjaklap, gör kimidir ýatlaýar. (B. Kerbabaýew, Aýlar)


Duş gelýän formalary
  • sallanjyrap