sallamak sal‧la‧mak işlik

Ýokardan aşak goýbermek, ýuwaşlyk bilen aşaklygyna ýüp we ş. m. arkaly indermek.

 • Bagyryň joşgunly ýabynyň gyrasynda oturyp, aýagymy içine salladym. («Tokmak» žurnaly)

 • Men ýokardan torba sallaryn. (Myraly)

aýagyny sallap gitmek

seret aýak

ýüz sallamak

seret ýüz 1

 • Gurt gara agras garaýagyz ýüzüni sallap sesini çykarman dymyp otyrdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
 • sallady
 • salladylar
 • salladym
 • sallajak
 • sallam
 • sallama
 • sallamaga
 • sallamagyň
 • sallamak
 • sallamaly
 • sallaman
 • sallamaň
 • sallan
 • sallana
 • sallandan
 • sallandy
 • sallanyny
 • sallanyň
 • sallap
 • sallapdyr
 • sallapdyr-da
 • sallapdyrlar
 • sallapjyk
 • sallar
 • sallara
 • sallardan
 • sallary
 • sallaryn
 • sallasaň
 • sallaýarsyň
 • sallaýaryn
 • sallaýmasaň
 • sallaň